- -

Privacy
verklaring

Dijkstraat 15
7131 DM Lichtenvoorde
0544 22 10 33
info@hapklaar.online
www.hapklaar.online

Verder lezen

Persoonsvergevens die wij verwerken

Hapklaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Doeleinden en rechtsgronden

Hapklaar verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (primair) op de grondslag van noodzakelijkheid dan wel op basis van uitdrukkelijk verkregen toestemming. Daarnaast verwerkt Hapklaar persoonsgegevens ten behoeve van de digitale contactaanvraag. Hiervoor heeft u uitdrukkelijk uw toestemming gegeven.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

In de regel geldt dat geen bijzondere persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Hapklaar verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dan wel voldaan is aan de in artikel 9 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde voorwaarde.

Cookies

Hapklaar maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat (bij een eerste bezoek aan de website van Hapklaar) wordt opgeslagen in uw browser van uw digitale informatiedrager, zoals uw computer, tablet dan wel smartphone. Hapklaar maakt gebruik van cookies met ondermeer een technische functionaliteit. Op basis van onthouden voorkeursinstellingen wordt mogelijk gemaakt dat de website van Hapklaar naar behoren functioneert (voor u). Voorts wordt gebruik gemaakt van cookies die uw surfgedrag bijhouden opdat Hapklaar u kan voorzien van op maat gemaakte content en advertenties.

Bij uw eerste bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om al dan niet cookies te accepteren.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Hapklaar verstrekt onder gegeven omstandigheden uw persoonsgegevens conform de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit aan derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Hapklaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, althans niet langer dan voor een periode van twee jaren.

Rechten van betrokkenen

U heeft altijd het recht op inzage, recht op dataportabiliteit, recht op rectificatie, recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken en recht op vergetelheid. Van dit laatste mag worden afgeweken in geval van vrije meningsuiting, wettelijke plicht of wettelijke taak, algemeen belang, volksgezondheid, archivering, wetenschap, statistiek en instellen van een rechtsvordering.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Persoonsgegevens ontvangen van derden

Hapklaar ontvangt in sommige gevallen persoonsgegevens van derden, waaronder van Google Analytics.

Beveiligingsmaatregelen

Hapklaar gaat secuur om met uw persoonsgegevens en treft de nodige technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen. Tevens verstrekt Hapklaar niet zomaar uw persoonsgegevens aan derden.